nagrzew.com.pl

Dobór nagrzewnicy

Program doboru służy orientacyjnmu sprawdzeniu jaka nagrzewnica będzie nadawać się do Państwa pomieszczenia.

Należy wpisać kubaturę pomieszczenia, rodzaj izolacji oraz dane na temat temperatury.

Pomieszczenie:
m
m
m
Temperatura:
°C
°C
Izolacja budynku:

Program oblicza moc grzewczą potrzebną dla jednego pomieszczenia.

Jeśli potrzebujesz więcej niż jedną nagrzewnicę w pomieszczeniu to suma mocy nagrzewnic powinna być równa obliczonej mocy.